City DVDs: Chongqing/Dianjiang, Chongqing Province

Chongqing/Dianjiang DVD Contents
Production Date: January 2004
Segment numbers indicate the DVD chapter

 1. Chongqing Orphanage
 2. Finding Locations:
  • Shilong Town Government Building
  • Shilong Town Hospital
  • Shilong Town Changkou (Town Center)
 3. Hechuan Civil Affairs Office
  • Chongqing Children’s Hospital
  • Lianglukou Police Station
  • Lianglukou Street Office
  • Shapingba Xiaolongkan Police Station
  • Jiulongpo Public Bathroom
 4. Chongqing Old Town & Market
  • Chongqing Civil Affairs Office
 5. Huilongba Railway Loading Area
  • Fenghuang Town People’s Government
  • Fenghuang Town Hospital
 6. Dazu Rock Carvings
  • Dianjiang
  • #1 Xinhua Bookstore
  • #2 Xinhua Bookstore
  • Water and Electricity Bureau
 7. Dianjiang Orphanage
  • Dianjiang People’s Hospital
 8. Pengshui Civil Affairs Bureau
 9. Qianjiang Beimenxiaoqu
  • Qianjiang Original County Agricultural Machinery Factory
  • Qianjiang Qianzhou Bridge
  • Qianjiang Children’s Care Center
  • Qianjiang Hospital for Women & Children
  • Qianjiang Cigarette Factory
  • Jingdao Gorge Resort
 10. Chongqing -- A Beautiful Mountain City (Beijing Children’s Choir, “Hammock Hanging Between Betel Trees”)
  A music video showcasing the beauty of the Chongqing area.
Click Here to Order a DVD

Chongqing DVD