City DVDs: Qianjiang, Chongqing Province

Qianjiang DVD Contents
Production Date: November 2006
Segment numbers indicate the DVD chapter

 1. Orphanage Tour
 2. East Qianjiang Finding Locations:
  • Orphanage Gate
  • Sanyuangong #15
  • Nangou Road #788, #912
  • Nianjiaping Neighborhood Committee
  • Jiaoxi Road #489
  • Xinhua East Road #499
  • Silk Company
  • Beiman Lane #1
  • Beimanxiao #292
 3. Xianjiangou Living Area (Foster Families)
 4. Xinhua Middle School
 5. West Qianjiang Finding Locations:
  • Xinhua Bridge
  • Xinhua Bookstore
  • Minsu Museum
  • Tiyu Square & Wenti Park Entrances
  • National Land Bureau
  • Xishan Residential Committee
 6. Xiangshan Temple
 7. Central Hospital
  • Chengxiba #6-8
  • Xishan Intersection
  • Qinghe Teahouse
  • Xishan Bridge
  • Shaba Road #346
 8. Minority Folk Dancing
 9. Chengxi 6th Road #69
  • Xishan Primary School
  • Traffic Police Sub-Team
  • Xingshu St. #192
  • West Bus Station
 10. Shixia Residents Committee
 11. Gaojian Residents Committee
 12. Beauty of Qianjiang (Music Video)
Click Here to Order a DVD

Qianjiang DVD