City DVDs: LePing, Jiangxi Province

LePing DVD Contents
Production Date: December 2005
Segment numbers indicate the DVD chapter
 1. Current Facility
 2. Old Orphanage (prior to 1/01)
 3. LePing Countryside Finding Locations
  • Hougang Town
  • Shuanghe Village
  • Zhongbao Village
  • Gaojia Village
  • Dai Village
  • Huang Tie Lu Village
  • Wukou Town
  • Huajia Village
  • Foster Families Fang San Mei & Yi Shui Feng
  • LeGang Town
  • Zhenqiao Town
  • Tanghu Village
  • Zhongbu Town
 4. Foster Families
  • Wang Gui Ying
  • Peng Mei Ying
  • Xu Lan Feng
  • Xu Yin Lian
  • Xu Chun Rong
  • Yu Li Ping
  • Jiang Man Yun
 5. LePing City Finding Locations
  • Civil Affairs Exercising Room
  • Grain Bureau
  • Civil Affairs Office
  • People's Hospital
  • Fugui Lane #9
  • #4 Senior Middle School
  • Railway Station
 6. Countryside Music Video
  Showcasing the beautiful countryside around LePing
Click Here to Order a DVD

LePing DVD